PIKNIK RODZINNY

Realizacja Pikników Rodzinnych będzie uzależniona od aktualnych wytycznych sanitarnych Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

PIKNIK RODZINNY – JEDYNY W POLSCE!!!

Odwiedź swoje dziecko przebywające na kolonii lub obozie w ośrodku Kulka. Zapraszamy rodziców i opiekunów prawnych (ze względów organizacyjnych maksymalnie 2 osoby) wszystkich dzieci przebywających w OW Kulka do nieodpłatnego udziału w Pikniku Rodzinnym. Dla gości pikniku przygotowaliśmy cztery atrakcje oraz grillowy poczęstunek.

Godziny trwania pikniku: 11.00-16.00

Terminy pikników dla poszczególnych turnusów:
Turnus I piknik: 3.07.2022 r.
Turnus II piknik: 10.07.2022 r.
Turnus III piknik: 24.07.2022 r.
Turnus IV piknik: 6.08.2022 r.
Turnus V piknik: 14.08.2022 r.
Turnus VI piknik: 28.08.2022 r.
Informujemy, że pobyt dorosłych na terenie ośrodka poza Recepcją przewidziany jest jedynie podczas Pikniku Rodzinnego.
W pozostałym czasie na terenie ośrodka mogą przebywać tylko uczestnicy i kadra kolonii oraz pracownicy ośrodka.