Bezpieczeństwo i Gwarancja

Wyjazd na kolonię lub obóz to fascynująca przygoda dla dziecka, ale i sporo wrażeń dla rodziców. Warto zachować tylko pozytywne emocje, a uchronić się przed tymi niemiłymi. Zachęcamy do skorzystania z Ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji oraz Gwarancji Niezmienności Ceny.

BEZPIECZEŃSTWO KOSZTÓW REZYGNACJI

Rodzicu, w sytuacji gdy z ważnych udokumentowanych przyczyn Twoje dziecko nie może wziąć udziału w wykupionej już imprezie turystycznej, możesz zminimalizować koszty rezygnacji. Wykup Ubezpieczenie Kosztów Rezygnacji z Imprezy Turystycznej. Ubezpieczenie to obejmuje m.in. sytuacje takie jak: nagła choroba lub wypadek uczestnika i osoby bliskiej, przestępstwo popełnione przez osoby trzecie na szkodę uczestnika lub osoby bliskiej, utrata dokumentów niezbędnych w podróży itp.
Ubezpieczycielem jest: Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. zgodnie z OWU Kosztów Imprezy Turystycznej zatwierdzonymi uchwałą Nr 48/Z/2018 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z dnia 30 sierpnia 2018 r z późniejszymi zmianami. Organizator deklaruje, iż ewentualne koszty związane z rezygnacją z imprezy turystycznej w przypadku wykupienia ubezpieczenia od rezygnacji z imprezy turystycznej wyniosą od 0% do maksymalnie 10% poniesionych wpłat w zależności od terminu rezygnacji:


KOSZT ODSTĄPIENIA OD UDZIAŁU W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ:

Liczba dni przed rozpoczęciem imprezy W przypadku odstąpienia od umowy potrącana jest na rzecz organizatora opłata:
  Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa Z Ubezpieczeniem Kosztów Rezygnacji
61 i więcej 7% 0%
60 - 31 20% 0%
30 - 7 40% 7%
6 i mniej 90% 10%

KOSZT ODSTĄPIENIA OD UDZIAŁU W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ:

Wykupując Ubezpieczenie Kosztów Rezygnacji - dodatkowo otrzymujesz nieodpłatnie od organizatora Gwarancję Niezmienności Ceny.

Kulka 59 zł

GWARANCJA NIEZMIENNOŚCI CENY

Wykupując Ubezpieczenie Kosztów Rezygnacji otrzymujesz od organizatora nieodpłatnie Gwarancję Niezmienności Ceny.
Zabezpieczasz się przed niespodziewanym wzrostem ceny w przypadku: wzrostu kosztów transportu, wzrostu opłat urzędowych i podatków, wzrostu kursu walut.
Ubezpieczenie Kosztów Rezygnacji z Imprezy Turystycznej można wykupić najpóźniej do 5 dni od daty zawarcia umowy (lub najpóźniej w dniu zawarcia umowy, jeśli zawierana jest na mniej niż 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy).
 

Szczegółowy regulamin do pobrania w formacie PDF