Bezpieczeństwo i Gwarancja

Wyjazd na kolonię lub obóz to fascynująca przygoda dla dziecka, ale i sporo wrażeń dla rodziców. Warto zachować tylko pozytywne emocje, a uchronić się przed tymi niemiłymi. Zachęcamy do skorzystania z Bezpieczeństwa Kosztów Rezygnacji oraz Gwarancji Niezmienności Ceny.

BEZPIECZEŃSTWO KOSZTÓW REZYGNACJI

Rodzicu, gdyby z ważnych udokumentowanych przyczyn Twoje dziecko nie mogło wziąć udziału w wykupionej już imprezie turystycznej, możesz zminimalizować koszty rezygnacji, wykupując uprzednio Bezpieczeństwo Kosztów Rezygnacji z Imprezy Turystycznej. Obejmuje ono m.in. sytuacje takie, jak: nagła choroba lub wypadek uczestnika i osoby bliskiej, przestępstwo popełnione przez osoby trzecie na szkodę uczestnika lub osoby bliskiej, utrata dokumentów niezbędnych w podróży itp.
Ubezpieczycielem jest Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. zgodnie z OWU Koszty Imprezy Turystycznej Bezpieczne Rezerwacje zatwierdzonymi uchwałą nr 48/Z/2018 z 30.08.2018 r. z późniejszymi zmianami. Organizator deklaruje, że ewentualne koszty związane z rezygnacją z imprezy turystycznej w przypadku wykupienia Bezpieczeństwa Kosztów Rezygnacji z Imprezy Turystycznej wyniosą od 0% do maksymalnie 10% ceny imprezy w zależności od terminu rezygnacji:


KOSZT ODSTĄPIENIA OD UDZIAŁU W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ:

Liczba dni przed rozpoczęciem imprezy W przypadku odstąpienia od umowy potrącana jest na rzecz organizatora opłata (procent ceny imprezy):
  Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa Z Bezpieczeństwem Kosztów Rezygnacji
61 i więcej 7% 0%
60 - 31 20% 0%
30 - 7 40% 7%
6 i mniej 90% 10%

CENA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW REZYGNACJI:

Wykupując Bezpieczeństwo Kosztów Rezygnacji - dodatkowo otrzymujesz nieodpłatnie od organizatora Gwarancję Niezmienności Ceny.

Kulka 59 zł

GWARANCJA NIEZMIENNOŚCI CENY

Wykupując Bezpieczeństwo Kosztów Rezygnacji otrzymujesz od organizatora nieodpłatnie Gwarancję Niezmienności Ceny.
Zabezpieczasz się przed niespodziewanym wzrostem ceny w przypadku: wzrostu kosztów transportu, wzrostu opłat urzędowych i podatków, wzrostu kursu walut.
Bezpieczeństwo Kosztów Rezygnacji z Imprezy Turystycznej można wykupić najpóźniej do 5 dni od daty zawarcia umowy (lub najpóźniej w dniu zawarcia umowy, jeśli zawierana jest na mniej niż 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy).

Szczegółowy regulamin do pobrania w formacie PDF