KADRA I BEZPIECZEŃSTWO

Pracownicy OW Kulka to doświadczony zespół, który gwarantuje, że kolonie i obozy młodzieżowe oraz Zielone Szkoły na Mazurach są zawsze atrakcyjne i bezpieczne. Bezpieczeństwo uczestników to nasz priorytet. Instruktorzy, animatorzy, wychowawcy kolonijni i pozostała kadra przechodzą dodatkowe szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i metodyki pracy z dziećmi i młodzieżą.

DOŚWIADCZONA KADRA

Nasza kadra to profesjonalnie przygotowani instruktorzy i wychowawcy. Instruktorzy zajęć aktywnych i animatorzy zdobywają wiedzę i doskonalą umiejętności na naszych szkoleniach przedsezonowych. Każdy wychowawca ma zgodnie z przepisami co najmniej średnie wykształcenie, ukończony kurs wychowawcy kolonijnego lub jest czynnym nauczycielem albo instruktorem harcerskim. Wychowawcy i instruktorzy przechodzą u nas dodatkowe przeszkolenie z procedur dotyczących bezpieczeństwa oraz organizacji i metodyki zajęć z uczestnikami.
Wszystkie nasze kolonie i obozy młodzieżowe oraz inne imprezy legitymują się odpowiednimi zgłoszeniami i zezwoleniami. Mamy koncesje, ubezpieczenia, gwarancje bankowe i certyfikaty, w tym certyfikat Polskiej Izby Turystyki oraz Certyfikat Jakości ISO 9001:2015. Tym ostatnim możemy się pochwalić jako jeden z nielicznych organizatorów turystyki.

OPIEKA MEDYCZNA

O zdrowie uczestników, którzy przyjeżdżają do Kulki na kolonie i obozy młodzieżowe troszczy się całodobowo wykwalifikowana i doświadczona pielęgniarka. W ośrodku przyjmuje również w trakcie dyżurów lekarz.

RATOWNICY WODNI

Wszystkie zajęcia kolonijne na jeziorze odbywają się z udziałem i pod opieką ratowników wodnych.