POLSKI BON TURYSTYCZNY

Polski Bon Turystyczny to obecnie zakończony program. Można nim było płacić za kolonie i obozy młodzieżowe, Zielone Szkoły i Szkolne Integracje oraz Weekendy Rodzinne. Czy bon turystyczny powróci? Tego dziś nie wiemy, ale liczymy, podobnie jak wielu rodziców, że pojawi się bon turystyczny na kolonie i obozy 2024 lub na następne lata. Niezależnie od tego, warto sprawdzić, czy firma, w której pracujemy, nie przyznaje specjalnego bonusu na wakacje najmłodszych członków rodziny.

Płacąc za imprezy turystyczne realizowane w Ośrodku Kulka można było wykorzystać Polski Bon Turystyczny na następujących zasadach:

Polski Bon Turystyczny umożliwiał opłacenie w Ośrodku Kulka wielu imprez:

Bon turystyczny, jeśli powróci, na co także mamy nadzieję, znowu pozwoli częściowo opłacić nasze kolonie 2024 na Mazurach, których oferta jest już dostępna. Warto pamiętać, że zawsze liczy się ważność bonu, a nie termin kolonii.

Zielone Szkoły 2024 z bonem turystycznym, gdyby został przywrócony, mogłyby być w wielu przypadkach nadal całkowicie opłacone! Miniony bon pokrywał w całości większość oferowanych przez nas pobytów Zielonych Szkół, nawet na 3 dni.

Podobnie jak wiosenne Zielone Szkoły, większość oferowanych przez nas jesienią Szkolnych Integracji mogła być w pełni opłacona przez bon turystyczny. Nie ponosząc dodatkowych kosztów można było zorganizować kilkudniowy szkolny wyjazd integracyjny na Mazury.

Wykorzystując dwa bony turystyczne można było za niewielką dopłatą spędzić całą rodziną przedłużony weekend w Kulce na Mazurach. Oferta na 2024 jest już dostępna. Liczymy, podobnie jak Państwo, na powrót programu Polski Bon Turystyczny!