Polityka prywatności

Właścicielem serwisu internetowego www.kulka.mazury.pl jest Biuro Podróży Szarpie Travel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Mickiewicza 17/2.

Celem poprawienia jakości przeglądania serwisu wysyłamy do urządzeń naszych użytkowników pliki cookies (zwane również „ciasteczkami”), czyli pliki tekstowe niewielkich rozmiarów z zapisanym ciągiem znaków. Stosowanie plików cookies umożliwia nam zebranie danych statystycznych dotyczących sposobów korzystania z serwisu, wyszukiwania informacji w serwisie, itp. W podanych plikach nie są przechowywane dane osobowe ani inne dane pozwalające jednoznacznie określić osobę korzystającą z serwisu. Pliki cookies wykorzystujemy do poprawy jakości i sprawności korzystania z naszego serwisu oraz w celach statystycznych i analitycznych.

W większości przypadków oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą w dowolnej chwili zmienić ustawienia oprogramowania na swoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania. Użytkownik serwisu wyraża zgodę na zapisywanie plików cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu końcowym.

Wszelkie pytania dotyczące polityki prywatności proszę przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczta@szarpie.pl


Pliki cookies

Pliki cookies w żadnym wypadku nie umożliwiają identyfikacji osoby odwiedzającej witrynę i nie są w nim zapisywane żadne informacje, mogące taką identyfikację umożliwić. Zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800) zapisywanie plików tekstowych na urządzeniu końcowym użytkownika witryny jest dozwolone o ile użytkownik zostanie o tym poinformowany. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z urządzenia.

 

Polityka ochrony danych osobowych

Biuro Podróży Szarpie Travel Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Mickiewicza 17/2 dokłada wszelkich starań, aby dotyczące Ciebie informacje pozostawały prywatne. W związku z tym publikujemy dokument wyjaśniający zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu internetowego i aplikacji mobilnych.

 

Jakie przepisy regulują ochronę danych osobowych?

Przede wszystkim jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), w skrócie nazywane Rozporządzeniem, a także Ustawa o Ochronie Danych Osobowych z 10.05.2018.

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Biuro Podróży Szarpie Travel Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Mickiewicza 17/2, tel. +48 89 527 47 67, email poczta@szarpie.pl

 

Jak możesz nawiązać kontakt w sprawie Twoich danych osobowych?

W trosce o Twoje dane osobowe powołaliśmy inspektora ochrony danych osobowych. W sprawie Twoich danych osobowych przetwarzanych przez naszą firmę, kontakt możesz nawiązać mailowo: iodo@szarpie.pl

 

W jakim celu będą przetwarzane Twoje dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzamy w celach:

 

Jakie dane osobowe będą przetwarzane?

Przetwarzamy dane osobowe wymagane przez przepisy, m.in. przez Ustawę o systemie oświaty z 7.09.1991 r. i przez Rozporządzenie MEN z 30.03.2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz dane niezbędne do kontaktu z naszymi klientami. Dane, jakie będziemy przetwarzać to: imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, płeć, adres e-mail, numeru telefonu, adres zamieszkania, wzór podpisu. Jeżeli jest to wymagane kierunkiem wyjazdu, również dane z dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu, zależnie od kraju wyjazdu lub oferty): miejsce urodzenia, obywatelstwo, wizerunek twarzy, seria i numer dokumentu, organ wydający dokument, data wydania oraz data ważności dokumentu. W celu prawidłowego działania naszych stron internetowych i aplikacji mobilnych mogą być też przetwarzane Twoje dane pozwalające na identyfikację urządzenia, z którego korzystasz, takie jak adres IP i identyfikator MAC.

 

Komu zostaną udostępnione Twoje dane osobowe?

Co do zasady, nigdy i nikomu nie udostępniamy Twoich danych osobowych do celów marketingowych. Wyjątki to udostępnianie ich w celu realizacji usług i z powodu wymogów prawnych innym firmom (przewoźnikom, ubezpieczycielom, dostawcom usług hotelowych itp.), lokalnym lub krajowym izbom turystyki lub kontrahentom realizującym usługi na rzecz Biura Podróży Szarpie Travel Sp. z o.o. Sp. K. na podstawie zawartych umów. Każde udostępnienie danych opiera się na zawartej z innym podmiotem umowie gwarantującej bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Niektóre dane osobowe mogą być także udostępnione innym uczestnikom wyjazdu realizowanego w ramach tej samej umowy / dokumentu podróży.

 

Czy Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Jeśli nie jesteś uczestnikiem organizowanego przez nas wyjazdu odbywającego się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), Twoje dane osobowe na pewno nie zostaną przekazane poza ten obszar. Jeśli uczestniczysz w organizowanym przez nas wyjeździe poza EOG, przekazujemy tylko te dane, które są niezbędne w celu realizacji umowy. Współpracujemy tylko ze sprawdzonymi kontrahentami, którzy gwarantują bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.

 

Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?

Okres przetwarzania i przechowywania Twoich danych wynika z przepisów prawa:

 

Jakie masz prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Prawa, które przysługują każdej osobie, to:

 

Skąd mamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie w trakcie rezerwacji usługi. W przypadku, gdy rezerwacja nie była dokonywana osobiście, zostały one pozyskane od osoby dokonującej rezerwacji usług na Twoją rzecz. Dane mogły zostać pozyskane za pomocą formularza kontaktowego lub specjalnych aplikacji.

 

Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Mamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników serwisów internetowych i aplikacji mobilnych, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.