CERTYFIKATY

Wszystkie organizowane przez nas imprezy zawsze potwierdzone są stosownymi zgłoszeniami i zezwoleniami. Mamy koncesje, ubezpieczenia, gwarancje bankowe i certyfikaty, w tym certyfikat Polskiej Izby Turystyki.

Certyfikat PIT
Wpis do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych
Laur Najlepszym z Najlepszych
Polityka jakości
Certyfikat ubezpieczenia imprez krajowych
Gwarancja ubezpieczeniowa
Regionalna Nagroda Jakości 2011
Najwyższa Jakość QI 2012
Regionalna Nagroda Jakości 2012
Róża Kolumba 2013
Znak Jakości KidZone 2013
W-M Regionalna Organizacja Turystyczna
Odznaka honorowa za zasługi dla turystyki
Produkt Warmia Mazury
Teraz Polska 2016