DOKUMENTY DO POBRANIA

Na tej stronie znajdziecie wszelkie dokumenty i formularze związane z uczestnictwem w organizowanych w Ośrodku Kulka koloniach i obozach. Udostępniamy też dokumenty potwierdzające, że wszystkie nasze kolonie i obozy młodzieżowe, a także Zielone Szkoły i inne imprezy, są prawidłowo zorganizowane, a nasza firma przeszła wymagane certyfikacje i ma odpowiednie zezwolenia.

DLA UCZESTNIKÓW KOLONII I OBOZÓW

karta kwalifikacyjna uczestnika
ogólne warunki uczestnictwa
zbiór ważnych informacji
ogólne warunki ubezpieczenia NNW
certyfikat ubezpieczenia imprez krajowych

DOKUMENTY FIRMY

gwarancja ubezpieczeniowa
certyfikat PIT
polityka jakości
profil wody w kąpielisku Ośrodka Kulka
wpis do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych